609 KOMPUTERÓW - subregion ciechanowski

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

609 komputerów
348 tabletów 
377 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion ciechanowski

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie ciechanowskim wsparciem zostało objętych już 29 placówek, a wkrótce dołączy do nich 18 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA W GRODŹCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W KOZIEBRODACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIŚNIEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W CIECHANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 21. WARSZAWSKIEGO PUŁKU PIECHOTY "DZIECI WARSZAWY" W CIECHANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W CIECHANOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W DZIERZGOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRÓLEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOŃSKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W GRUDUSKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W OBRYTEM W ZESPOLE PALCÓWEK OŚWIATOWYCH W OBRYTEM

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MICHALINY CZECHOWSKIEJ W RADZANOWIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PŁOŃSKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUTOCINIE, SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTOCINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIEMIĄTKOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KAN. JANA SIEKA W BŁĘDOSTOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZIELUNIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KROCZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO W NACPOLSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA SMOLEŃSKIEGO W NIEDZBORZU

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH KUCICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HALINY RUDNICKIEJ W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W KUCZBORKU - OSADZIE

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939 r. W MŁAWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII DĄBROWSKIEJ W ŻUROMINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W LISEWIE

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA W OJRZENIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. BP. L. WETMAŃSKIEGO W LIPOWCU KOŚCIELNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA W MYSTKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO W MORAWACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO W SOCHOCINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZCZEPANA DOBOSZA W SOŃSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ IM. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RACIĄŻU

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. ZAMOYSKIEGO W BIEŻUNIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WIECZFNI KOŚCIELNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GLINOJECKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHOCISZEWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W BIEŻUNIU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. LEONA RUTKOWSKIEGO W PŁOŃSKU

SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZERADZU MAŁYM

SZKOŁA FILIALNA W GRÓDKU RZĄDOWYM W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OBRYTEM

SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBOWIDZU

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO W CIECHANOWIE