672 KOMPUTERY - subregion ostrołęcki

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

672 komputerów
384 tabletów 
416 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion ostrołęcki

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie ostrołęckim wsparciem zostały objęte już 32 placówki, a wkrótce dołączy do nich 21 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W JEDNOROŻCU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JEDNOROŻCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRASNEM

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WĄSEWIE IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WĄSEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W BARANOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM BOSEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIECZYSŁAWA CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA W SOMIANCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NURZE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA W WĘGRZYNOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BOGUTACH - PIANKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDWARDA ROLSKIEGO W DRĄŻDŻEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 18 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. I DYWIZJI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RÓŻANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W CZARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GOWOROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W OSTROŁĘCE

 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA J. BEMA W OSTROŁĘCE

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.CYPRIANA KAMILA NORWIDA W OSTROŁĘCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W NOWEJ KRĘPIE

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SYPNIEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADZIDLE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PRZASNYSZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W CZERWINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA Z PRZEDSZKOLEM W NOWEJ WSI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II - PAPIEŻA POLAKA W STARYM LUBOTYNIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W RZEWNIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W CZERWONCE

ZESPÓŁ PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BROKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARNIEWIE

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO W WYKROCIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. S. WYSZYŃSKIEGO W SZULBORZU WIELKIM

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA HONORIUSZA KOWALCZYKA W DUCZYMINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY SIEKLICKIEJ W CZERNICACH BOROWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOMOROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W STARYM SZELKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZEWCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W RÓŻANIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JASIENICY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STRZELCÓW KURPIOWSKICH W KADZIDLE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ W MAŁKINI GÓRNEJ

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W MŁYNARZACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WYSZKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPNIKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI W AMELINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W DŁUGOSIODLE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ST. JACHOWICZA W OSTROŁĘCE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. A. MICKIEWICZA W OSTROŁĘCE

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE

Spoty radiowe