420 KOMPUTERÓW - subregion płocki

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

420 komputerów
240 tabletów 
260 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion płocki

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie płockim wsparciem zostało objętych już 20 placówek, a wkrótce dołączy do nich 15 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze.

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GÓJSKU

LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W GOSTYNINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W BIAŁOTARSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W SIERPCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W JEŻEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W GOSTYNINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIELSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO GAWARECKIEGO W MAŁEJ WSI

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BRUDZENIU DUŻYM

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. LEOKADII BERGEROWEJ W PŁOCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU IM. GEN. JOSE DE SAN MARTIN

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZBIGNIEWA DŁUŻNIEWSKIEGO W NOWEJ GÓRZE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LELICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ŚWIĘCIEŃCU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŁUKOMIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOŻEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OBROŃCÓW DOBRZYKOWA Z 1939 R. W DOBRZYKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BORKOWIE KOŚCIELNYM

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. MAŁKOWSKIEGO W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W ŻYRARDOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W SŁUBICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARDYNAŁA S. WYSZYŃSKIEGO W NOWYM DUNINOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KPR. FELIKSA IGNACEGO GRABOWSKIEGO W BODZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA W RADZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPOR. EMILII GIERCZAK W ŁĄCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWIDZU KOŚCIELNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GOSTYNINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W CIACHCINIE NOWYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GĄBINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ALEKSANDRA MACIESZY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 22 IM. J. KORCZAKA W PŁOCKU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W PŁOCKU