819  KOMPUTERÓW - subregion radomski

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

819 komputerów
468 tabletów 
507 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion radomski

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie radomskim wsparciem zostało objętych już 39 placówek, a wkrótce dołączy do nich 26 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W JEDLNI-LETNISKO

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIM KOLE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ARMII KRAJOWEJ W BIAŁOBRZEGACH

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DR. M. PAPUZIŃSKIEGO W CIEPIELOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W ODECHOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA ŁĄCKIEGO W BORKOWICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W LIPSKU

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZWOLENIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA CHRAPKA W MAJDOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W CZARNOLESIE

PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM GOŹDZIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁUDNIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRZYŃSKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KUCZKACH - KOLONII

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GIELNIOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA W SZYDŁOWCU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO WE WRZOSIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH W SIENNIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WOLI TACZOWSKIEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MAGNUSZEWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPŁK JÓZEFA PAWLAKA "BRZOZY" W ŁAGUSZOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KOŃCZYCACH - KOLONII

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RUSINOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWLA II W TCZOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W CUKRÓWCE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GUZOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ, CZARNA WIEŚ 5,

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KRĘPIE KOŚCIELNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W IŁŻY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W STARYCH ZAWADACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ODRZYWOLE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. LEGIONÓW POLSKICH W KOZIENICACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSTRZYNIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 INTEGRACYJNA IM. JANA PAWŁA II W RADOMIU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MARII KONOPNICKIEJ W RADOMIU

VI LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W RADOMIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDZIE WIELKIEJ

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZÓZIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PIONKACH

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KAZANOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W MIROWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK PARTYZANCKICH W CHOTCZY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W POTWOROWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W SOLCU NAD WISŁĄ

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SOLCU NAD WISŁĄ

SZKOŁA PODSTAWOWA Z KLASAMI SPORTOWYMI IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WIENIAWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ROSŁOŃCA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PRZYBYSZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY POLSKICH SPOD MONTE CASSINO W GRABOWIE NAD PILICĄ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W IŁŻY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 72 PUŁKU PIECHOTY W MNISZKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZWOLENIU

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KORPUSU OCHRONY POGRANICZA W SZYDŁOWCU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PRZYSUSZE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W GARBATCE-LETNISKO

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W CHOMENTOWIE PUSZCZ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W CHLEWISKACH

LICEUM SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. J. BRANDTA W RADOMIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W RADOMIU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W KOZIENICACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO W JEDLIŃSKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HALINY MIROSŁAWSKIEJ W GRABOWIE NAD WISŁĄ

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA III SOBIESKIEGO W SZYDŁOWCU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BISKUPA JANA CHRAPKA W STAREJ BŁOTNICY

Spot radiowy