777 KOMPUTERÓW - subregion siedlecki

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

777 komputerów
444 tabletów 
481 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion siedlecki

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie siedleckim wsparciem zostało objętych już 37 placówek, a wkrótce dołączy do nich 19 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW W ŁASKARZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W BIAŁKACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŻELISZEWIE PODKOŚCIELNYM

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W GRĘBKOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W SIEDLCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAMIĘCI WANAT W DĄBROWIE Z SIEDZIBĄ W WOLI ŁASKARZEWSKIEJ

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W SKÓRCU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JÓŹWICKIEGO W GÓRZNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ.KS. EDWARDA GRZYMAŁY W SADOWNEM

SZKOŁA PODSTAWOWA W SUCHOŻEBRACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PILAWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GOŃCZYCACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W GARWOLINIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MACIEJOWICACH

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W PARYSOWIE

I LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W WĘGROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁOSICACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KĘPIE CELEJOWSKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W STERDYNI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WODYNIACH

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GARWOLINIE

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KORCZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W MICHAŁÓWCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ZBUCZYNIE

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GÓRKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W ŻELECHOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ZESPÓŁ SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W HUSZLEWIE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W HUSZLEWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W HOŁUBLI

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W WIŚNIEWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONNIE LACKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W STAREJ KORYTNICY

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŁOSICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZESMYKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE OŚWIATOWYM W MOKOBODACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CHOR. JERZEGO PACA W ŻYCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W GRYGLEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W REPKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYPACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KORYTNICY

SZKOŁA PODSTAWOWA W SERPELICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KOSOWIE LACKIM

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WĘGROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WĘGROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W STARYM PILCZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W STEFANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA RAWICZA W SIEDLCACH

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE