546 KOMPUTERY - subregion warszawski wschodni

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

546 komputerów
312 tabletów 
338 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion warszawski wschodni

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie warszawskim wschodnim wsparciem zostało objętych już 26 placówek, a wkrótce dołączy do nich 10 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZAWISZY CZARNEGO W ŻAKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA III SOBIESKIEGO W WOLI RASZTOWSKIEJ

ZESPÓŁ SZKOLNY W CEGŁOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ / SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WITOLDA ZGLENICKIEGO W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. JANINY JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. LEGIONÓW POLSKICH 1914-1918 W LEGIONOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WIELISZEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII W ZAGÓRZU

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W URLACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LATOWICZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W OKUNIEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W KOBYŁCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RZECZPOSPOLITEJ NORWIDOWSKIEJ W STRACHÓWCE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU "ZOŚKA" W CELESTYNOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ZIELONCE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KARCZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POR. STANISŁAWA LECHA W POŚWIĘTNEM

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ŁĄCZNICZEK ARMII KRAJOWEJ W JÓZEFOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ W JABŁONNIE

ZESPÓŁ SZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W STANISŁAWOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH W WIŚNIEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANA PAWŁA II W SOBIENIACH - JEZIORACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B. PRUSA W KAŁUSZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. JÓZEFA BEMA W RUDZIE

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W TŁUSZCZU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W AUGUSTÓWCE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WOŁOMINIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W JÓZEFOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KĄTACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. A. TYSZKI W JANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W NOWYCH RĘCZAJACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA W MARKACH

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW POLSKICH W WIĄZOWNIE