504 KOMPUTERY - subregion warszawski zachodni

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

504 komputerów
288 tabletów 
312 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion warszawski zachodni

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie warszawskim zachodnim wsparciem zostały objęte już 24 placówki, a wkrótce dołączy do nich 9 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. CYPRIANA GODEBSKIEGO W RASZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CIEKSYNIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

I LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BŁONIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JÓZEFOSŁAWIU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PIOTRA SKARGI W MILANÓWKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CZACHÓWKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁKA STANISŁAWA KRÓLICKIEGO W IZABELINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO W OTRĘBUSACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W NASIELSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH IM. M. DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WARSZAWY W PODKOWIE LEŚNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAZUNIU NOWYM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANII DZIEWULSKIEJ W OJRZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJCIECHA GÓRSKIEGO W PAMIĄTCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POMNIK WDZIĘCZNOŚCI W ZAKROCZYMIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARSZAŁKA FRANCISZKA BIELIŃSKIEGO W GÓRZE KALWARII

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KAMPINOSIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W RUŚCU

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁUSKU Z SIEDZIBA W NOWYCH GROCHALACH KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRAŻMOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PRUSZKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. H. SIENKIEWICZA W STARYCH BABICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W LESZNOWOLI W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. JAGIELSKIEGO W MIĘDZYBOROWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MACIEJA REJTANA W KONSTANCINIE - JEZIORNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GÓRZE KALWARII W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W GÓRZE KALWARII