252 KOMPUTERY - subregion warszawski

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

252 komputery
144 tablety 
156 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion warszawski wschodni

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W m.st.Warszawa wsparciem zostało objętych już 12 placówek,  a wkrótce dołączy do nich 6 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do 10 dzielnic miasta.

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 177 IM. MARII KONOPNICKIEJ W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 34 IM. MIESZKA I W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 128 W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 227 IM. KAPITANA LUCYNY HERTZ W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE

CLXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 289 IM. H. SIENKIEWICZA W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 157 IM. ADAMA MICKIEWICZA W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1 W WARSZAWIE

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

CLX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W WARSZAWIE

XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. LOTNICTWA POLSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 310 IM. MICHAŁA BYLINY W WARSZAWIE

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 5 W WARSZAWIE

LXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZAWISZAKÓW PROPORCA "VICTORIA" W WARSZAWIE