357 KOMPUTERÓW - subregion żyrardowski

Szkoły z naszego regionu otrzymały:

357 komputerów
204 tabletów 
221 drukarek

w ramach wsparcia z projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020

Subregion żyrardowski

Zdalnie na Mazowszu – Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł szkoły, uczniów i samorządy lokalne

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem, laptopy, tablety, drukarki laserowe, projektory multimedialne i interaktywne monitory otrzymało łącznie 236 szkół podstawowych i średnich na Mazowszu. A wszystko dzięki projektowi  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, realizowanemu w ramach X Osi Priorytetowej - Edukacja dla rozwoju regionu w ramach RPO WM 2014 – 2020 przez Samorząd Województwa. 

Pandemia związana z wirusem Covid – 19 spowodowała, że szkolne korytarze opustoszały, a wszyscy: zarówno nauczyciele, jak i uczniowie musieli nauczyć się funkcjonować w rzeczywistości zdalnego nauczania. Proces nauczania na odległość wymaga przede wszystkim sprawnej i dostępnej dla każdego infrastruktury technicznej, a tę ciężko zapewnić każdemu dziecku w regionie. Brak odpowiedniego sprzętu stał się problemem niejednej mazowieckiej placówki oświatowej, a przede wszystkim niejednej rodziny.

Aby zapobiec wykluczeniu cyfrowemu uczniów i ułatwić pracę nauczycielom, Samorząd Województwa Mazowieckiego w bardzo szybkim czasie stworzył projekt, dzięki któremu możliwe było doposażenie aż 236 szkół w sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówek. Oprócz sprzętu, nauczyciele i uczniowie otrzymali wsparcie w postaci szkoleń: te dla nauczycieli - w wymiarze 30 godzin, obejmowały m.in. tematykę z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela przedmiotowego; natomiast te dla uczniów obejmowały zajęcia z  praktycznego wykorzystania Platformy Office 365. Wkrótce kolejne 130 szkół zostanie objętych wsparciem.

W ten sposób Samorząd Województwa wsparł również samorządy lokalne, które stanęły przed koniecznością wydatkowania dodatkowych środków na doposażenie podległych im placówek. W subregionie żyrardowskim wsparciem zostało objętych już 17 placówek, a wkrótce dołączy do nich 6 nowych szkół, zarówno podstawowych, jak i średnich. Sprzęt trafi do największych miast regionu, ale także do małych, wiejskich ośrodków. 

Dzięki sprawnemu wykorzystaniu środków unijnych udało się w dużej mierze zniwelować różnice w nauczaniu w każdym zakątku naszego regionu i zapewnić dzieciom z całego Mazowsza równe szanse i równy dostęp do systemu edukacji. Sprzęt, który otrzymały szkoły jest wykorzystywany również podczas nauczania tradycyjnego i zostanie w placówkach na zawsze. 

Lista szkół, które otrzymały wsparcie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. CZESŁAWA SADŁOWSKIEGO W ZBROSZY DUŻEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOZŁOWIE BISKUPIM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W PUSZCZY MARIAŃSKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. STANISŁAWA GRZMOTA SKOTNICKIEGO W MŁODZIESZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W FELIKSOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. FRYDERYKA CHOPINA W BROCHOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH PATRIOTÓW W DRWALEWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. 1 PUŁKU LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO "WARSZAWA" W WARCE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W ŁĘCZESZYCACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BŁĘDOWIE

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻYRARDOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SOCHACZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SOCHACZEWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARCE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II WE FRANCISZKOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. GABRIELA NARUTOWICZA W GRÓJCU

Lista szkół, które wkrótce otrzymają wsparcie

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. ZYGMUNTA PRUSKIEGO W RYBNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W MOGIELNICY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. M. KONOPNICKIEJ W ŻYRARDOWIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W PNIEWACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W KUKLÓWCE RADZIEJOWICKIEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI